Shidqi Kurniawan is now a member of accounting
Oct 21